Polvorí del Cingle

El Polvorí del Cingle és el local social del Club de Muntanya i Escalada Sóller (CMES). És el lloc de trobada de tots els socis.

Situat al carrer de Xaloc del Port de Sóller, és l'espai on s'ha ubicat el rocòdrom que empren els escaladors pels seus entrenaments.

El local social compta amb un gimnàs amb maquinària diversa que pot ser utilitzat per qualsevol soci del club, i també disposa d'un espai per a la celebració de reunions i trobades dels socis de totes les seccions.

El Polvorí del Cingle també és l'escenari de les classes de l'escola municipal d'escalada que cada dimarts i dijous imparteix el club a un grup de joves aprenents.

Normativa d'usos del local social

NORMES GENERALS

1.- L’accés al local social del Club de Muntanya i Escalada Sóller (CMES) està restringit únicament a socis del club que estiguin en possessió de la corresponent llicència federativa en vigor (Modalitat A, Aut 1 o superior).

2.- L’horari d’obertura de la instal•lació és de 18:30 a 20:30 hores els dilluns i dimecres; i de 19:30 a 20:30 hores els dimarts i dijous.

3.- En horari de classes de l’Escola d’Escalada (dimarts i dijous de 17:30 a 19:30 hores) es prohibeix l’accés al rocòdrom i a les instal•lacions d’escalada. Durant aquest horari només es podrà emprar el gimnàs.

4.- L’accés al local es farà prèvia identificació del soci en el llistat diari d’usuaris de la instal•lació.

5.- No està permès menjar a l’interior del local social i consumir-hi begudes alcohòliques.

6.- No està permès fumar a l’interior del local social, així com a les galeries d’accés.

7.- No està permès l’accés d’animals al local social.

8.- No està permès orinar a l’interior de les galeries. Els banys es troben ubicats a l’exterior del polvorí.

9.- Tots els residus generats durant la pràctica esportiva han de ser recollits per l’usuari.

10.- No està permès l’accés de vehicles a l’interior de les galeries. També es prohibeix estacionar davant les portasses exteriors.

11.- És obligatori dur la vestimenta adequada per a la pràctica esportiva. Es prohibeix entrenar sense camiseta.

12.- Per emprar material propietat del club s’ha de sol•licitar permís al responsable encarregat del local.

13.- Els socis han de vetllar pel bon ús del material i de les instal•lacions del local social.

14.- El club no es fa responsable del material propietat dels socis que aquests deixin a l’interior del local.

15.- Tots els socis hauran de complir amb les normes d’aquest reglament i estar atents a les directrius que pugui ordenar el responsable del local social.

16.- L’incompliment d’aquestes normes pot ser motiu d’expulsió del club.

17.- Tots els usuaris estan obligats a conèixer, respectar i complir tots els articles del present reglament.

DEL ROCÒDROM I DE L'ÀREA D'ESCALADA

18.- L’ús del rocòdrom i de les instal•lacions d’escalada està prohibit per a menors de sis anys. Els socisd’entre 6 i 16 anys hauran d’estar acompanyats dels seus pares.

19.- És obligatori disposar de la llicència federativa B en vigor.

20.- És obligatori deixar el plafó dret en acabar l’entrenament.

21.- És obligatori la utilització de peus de moix per a la pràctica de l’escalada.

22.- No està permès deixar la magnasera damunt els matalassos.

23.- No està permès escalar amb la magnasera penjada al plafó.

24.- No està permès saltar des del capdamunt del plafó.

25.- No està permès escalar a les vies de la paret sense permís del responsable del local.

26.- No està permès fer boulder a les vies de la paret.

27.- Per renovar presses o posar-ne de noves, cal sol•licitar prèviament permís al responsable del local social.

DE L'ÀREA DE GIMNÀS

28.- No està permesa la utilització de la maquinària de gimnàs als menors de 16 anys.

29.- És obligatori l’ús de tovallola.

30.- Els discs, barres, estoretes i demés material han de deixar-se en el seu lloc en acabar l’entrenament.

31.- No està permès deixar les barres carregades.

DE L'ÀREA DE BARRANQUISME

32.- La utilització d'aquesta instal.lació està restringida a socis del club que estiguin en possessió d'una llicència federativa modalitat B, Aut-2 o superior.

33.- La seva utilització només estarà permesa per aquells socis que hagin participat en alguna sessió de formació per a la pràctica d'aquesta modalitat.

34.- Es prega fer un ús responsable i complir amb les normes de seguretat.

35.- És obligatori l'ús de casc, arnès i baga d'ancoratge doble.

36.- És obligatori estar auto-assegurat en tot moment.

37.- No es permet l'ús de la instal.lació a menors de 18 anys sense la supervisió d'un adult.

38.- No està permesa la utilització d'aquesta instal.lació sense l'autorització del responsable o encarregat del local social.

Horari d'obertura als socis

ATENCIÓ: EL LOCAL SOCIAL ROMANDRÀ TANCAT FINS A NOU AVÍS DEGUT A LES RESTRICCIONS SANITÀRIES PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

DILLUNS:
10:30 a 12 hores
18 a 20:30 hores

DIMARTS:
17:30 a 20:30 hores

DIMECRES:
10:30 a 12 hores
18:30 a 20:30 hores

DIJOUS:
17:30 a 20:30 hores

DIVENDRES:
18 a 20:30 hores

En horari de classes de l’Escola d’Escalada (dimarts i dijous de 17:30 a 19:30 hores) no està permès l’accés a l'àrea d'escalada.

Adreça

C/ Xaloc, s/n - Port de Sóller

El Tiempo en Sóller

 

 

Powered by Soller.net